REGULAMIN KONKURSU WOKALNO – AKTORSKIEGO ONLINE
  „Patriotyczna Nuta”

Organizator

Mobilna Szkoła BABADU Magdalena Kupińska
tel. +48 667 244 447

NIP 579 220 36 77, REGON 380325650

e-mail: mobilnaszkolababadu@gmail.com

e-mail: patriotycznanuta@gmail.com

Adresat:

Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, osoby dorosłe oraz wychowankowie klubów wojskowych i placówek kulturalnych w całej Polsce.

Słowem wstępu

Drodzy wokaliści, aktorzy, recytatorzy, akompaniatorzy, opiekunowie oraz rodzice!

Już po raz szósty zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszym Festiwalu. Poprzednia, jubileuszowa odsłona pod postacią Konkursu Online spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem z Waszej strony, 

więc zapraszamy Was do niej po raz kolejny.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że krzewienie polskiej kultury i pamięć o tak ważnych dla nas sprawach nie odchodzą w zapomnienie, a są wciąż kultywowane przez Was w najpiękniejszy ze sposobów!
Jak każdej edycji przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji i nagród.

Przypominamy, że w zeszłym roku stworzyliśmy nową kategorię – TWÓRCA.
Kolejną nowością, która zagościła w zeszłorocznej edycji była NAGRODA PUBLICZNOŚCI.
Zarówno kategoria TWÓRCA, jak i NAGRODA PUBLICZNOŚCI zostają z nami.
Zwróćcie uwagę na zmiany wprowadzone w grupach wiekowych kategorii SOLISTA-WOKALISTA oraz RECYTACJA.
Dodatkowo proponujemy Wam w tym roku przesłuchania dla Grup Teatralnych
Po więcej informacji zapraszamy do dalszej części regulaminu.

Pozdrawiamy! 

Wasi Organizatorzy

§ 1 PODSTAWOWE INFORMACJE

Termin wydarzenia:

 1. Przesłuchania konkursowe on-line: 11.02.2023 (sobota) – 14.06.2023 (środa)
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu – 15-20 Lipca 2023 (piątek)
 3. Zakończenie zbierania głosów do NAGRODY PUBLICZNOŚCI – 09 Lipca 2023 (piątek)

Cele konkursu:

– stwarzanie warunków do rozwoju i czynnego uczestnictwa w kulturze,

– rozbudzanie i utrwalanie postawy patriotycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– rozwijanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,

– popularyzacja polskiej piosenki patriotycznej,

– doskonalenie umiejętności recytatorskich,

– promowanie piosenki i poezji jako form nauki,
– umiejętność autoprezentacji i promowania własnego talentu w sieci,
– tworzenie nowych form patriotyzmu oraz ich rozpowszechniania.

§ 2 KATEGORIE

Zmagania konkursowe odbędą się w następujących kategoriach:

A – SOLIŚCI – WOKALIŚCI w grupach wiekowych:

 • 7 – 9 lat
 • 10 – 13 lat
 • 14 – 17 lat
 • 18 < lat

B – ZESPOŁY WOKALNE w grupach wiekowych:

 • 7 – 9 lat
 • 10 – 14 lat
 • 15 – 19 lat
 • 20 < lat

C – RECYTACJA w grupach wiekowych:

 • 10 – 13 lat
 • 14 – 17 lat
 • 18 < lat

D – Grupa Teatralna w grupach wiekowych:

 • 7 – 9 lat 
 • 10 – 14 lat
 • 15 – 19 lat
 • 20 < lat

E – TWÓRCA w podkategoriach:
– Twórca TEKSTU
– Twórca MUZYKI
– Twórca TELEDYSKU

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA

Warunki Ogólne

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia oraz terminowa wpłata opłaty festiwalowej na konto Organizatora Konkursu.

 

 1. Uczestnik Festiwalu może wziąć udział w kilku kategoriach równocześnie. Do każdej kategorii należy wypełnić osobną kartę zgłoszenia.

 

 1. Każda szkoła/placówka kulturalna/osoba prywatna może zgłosić nielimitowaną liczbę reprezentantów.

 

 1. Uczestnicy wszystkich kategorii prezentują dwa utwory w języku polskim, z czego jeden obowiązkowo powinien dotyczyć tematyki patriotycznej. Wyjątkiem jest kategoria TWÓRCA – autorzy przygotowują jedną prezentację o treści patriotycznej. W kategorii TWÓRCA Teledysku podkład teledysku nie musi być autorski.

 

 1. Łączny czas prezentacji nie powinien zajmować więcej niż 8 minut.

 

 1. Grupę wiekową uczestnika określamy na podstawie jego roku urodzenia. np. osobę kończącą 14 lat
  w grudniu bieżącego roku zgłaszamy do grupy wiekowej 14-17 lat.

 

 1. Organizator zastrzega sobie ograniczenie przyjętych zgłoszeń w liczbie 1500. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje data przesłania zgłoszenia i uiszczenia opłaty wpisowej.

 

 1. Gotowe nagrania uczestników, po uprzednim wysłaniu karty zgłoszenia i opłacie festiwalowej nie mogą być przesłane w terminie późniejszym, niż 14.06.2023 (środa) – zgłoszenie nie wymaga równoległego wysłania prezentacji konkursowej.

 

 1. 9Wytyczne dotyczące nagrań konkursowych:
  – materiał wideo powinien być nagrany w poziomie, w rozdzielczości maksymalnej 1920×1080 pikseli, zakodowany w jednym z formatów: mp4, mpg, mov oraz w rozmiarze nie przekraczającym 2GB,
  – nagranie konkursowe nagrywane jest NA ŻYWO – dźwięk ma być zarejestrowany tym samym urządzeniem, którym jest realizowane wideo,
  niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post produkcji,

– przesyłanie nagrań odbywa się poprzez platformę streamingową, np. wetransfer.com, dropbox.com/pl, czy google.com/drive,

– w przypadku kategorii SOLISTA-WOKALISTA, oraz ZESPÓŁ WOKALNY dopuszcza się użycie mikrofonu.

 1. KARTY ZGŁOSZENIA oraz nagrane prezentacje przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2023 r. (środa) włącznie.

 

 1. Opłata startowa:
  – dla kategorii SOLISTA-WOKALISTA, RECYTACJA, TWÓRCA:
  50 zł – dla uczestników V OFS o “Patriotyczną Nutę”,
  70 zł płatne do 31.03.2023 (piątek),
  90 zł płatne do 14.06.2023 (środa).

– dla kategorii ZESPOŁY WOKALNE:
30 zł/os. – dla uczestników V OFS o “Patriotyczną Nutę”,
50 zł/os. płatne do 31.03.2023 (piątek),
70 zł/os. płatne do 14.06.2023 (środa),

– dla kategorii GRUPA TEATRALNA:
200 zł – za grupę do 10 osób,
250 zł – za grupę do 15 osób


na konto: Mobilna Szkoła BABADU Magdalena Kupińska 

nr konta: Santander Bank 09109010980000000136501596

w tytule przelewu należy wpisać numer startowy otrzymany na maila po wypełnieniu formularza.


 1. Termin uregulowania płatności następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia w całości pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.
 2. Organizator wystawia rachunek wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie konkursu) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług (zaksięgowana opłata na koncie Organizatora). 

 

 1. Ocena zmagań konkursowych zależy od decyzji Jury, Jest ona ostateczna i wiążąca dla organizatora.

 2. Zmiana repertuaru po wysłaniu karty zgłoszenia będzie możliwa wyłącznie za zgodą organizatora.

 

 1. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie internetowej festiwalu oraz fanpage’u na Facebook’u – Ogólnopolski Festiwal Sztuki o „Patriotyczną Nutę”:

 

https://patriotycznanuta.pl 

https://www.facebook.com/patriotycznanuta/

 

 1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie na maila festiwalu skanów ZGODY RODZICA na wykorzystanie wizerunku dziecka, do pobrania pod linkiem: https://bit.ly/3jULxse

Warunki Szczegółowe

 

 1. Grupę wiekową w kategorii ZESPÓŁ WOKALNY oraz GRUPA TEATRALNA określamy na podstawie najstarszych członków zespołu; powyżej 25% składu zespołu.

Np: zespół 4 osobowy (11 lat + 12 lat + 13 lat + 16 lat – 25% spoza grupy wiekowej) – kategoria 10 – 14 lat

zespół 3 osobowy (11 lat + 12 lat + 16 lat – 33% spoza grupy wiekowej) – kategoria 15 – 19 lat

 

 1. Piosenki w kategoriach SOLISTA-WOKALISTA oraz ZESPOŁY WOKALNE mogą zostać wykonane zarówno przy akompaniamencie instrumentalnym „na żywo”, jak i z podkładem muzycznym.

 

 1. Instrumentaliści akompaniujący wokalistom nie mogą występować w liczbie większej, niż cztery. 

 

 1. W kategorii ZESPOŁY WOKALNE liczba wokalistów powinna mieścić się między dwiema, a dziewięcioma osobami. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia zespołu o liczbie osób większej, niż opisana w regulaminie.

 

 1. W kategorii ZESPOŁY WOKALNE zespołom nie mogą towarzyszyć chórki nagrane w podkładzie.

6. W kategorii RECYTACJA uczestnicy prezentują wiersz i fragment prozy – maksymalny czas na obie prezentacje to 8 minut.

7. W kategorii GRUPA TEATRALNA – maksymalnie 10 minutowa prezentacja (scenka / krótki spektakl).

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Uczestnicy konkursu / opiekunowie artystyczni / rodzice lub opiekunowie prawni przesyłają kartę zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: www.patriotycznanuta.pl.
  Po poprawnym przesłaniu formularza otrzymają państwo drogą mailową numer startowy uczestnika.

  2. Wpłata akredytacji – w tytule przelewu proszę wpisać numer startowy uczestnika.

  3. Każda prezentacja zostanie zamieszczona na festiwalowym kanale youtube.

  4. Zgłoszenia przesłane po terminie 14.06.2023 nie będą dopuszczone do konkursu.

§ 5 KRYTERIA OCENY

 1. dykcja i poprawność językowa;
 2. emisja głosu, intonacja, czystość dźwięku;
 3. dobór repertuaru do wieku uczestnika;
 4. indywidualne podejście do interpretacji utworu;
 5. ogólny wyraz artystyczny;
 6. realizacja nagrania.

§ 6 NAGRODY

  • Nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii i grupie wiekowej
  • wzięcie udziału w Finałach Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno Aktorskiego PATRIOTYCZNA NUTA;
  •   organizator dla wszystkich uczestników przewiduje wirtualne dyplomy za udział; 
  •   organizator przyznaje NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI dla wykonawcy, który zbierze największą ilość głosów (like’ów) pod swoim filmem konkursowym na festiwalowym kanale youtube;
  •   każdy uczestnik konkursu ma możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących Finałom;

    patroni i sponsorzy mogą ufundować nagrody specjalne.

§ 7 DODATKOWE INFORMACJE

 • Decyzja przyznawania nagród przez Jury nie podlega dyskusji;
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zmiany terminu oraz odwołania Konkursu bez podawania przyczyny;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ocenzurowania fragmentów utworu oraz do wykluczenia z konkursu nagrań o niskiej wartości artystycznej;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika;
 • Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie wyraża zgodę na publikację na kanale youtube.com/PatriotycznaNuta oraz na stronie facebook.com/patriotycznanuta nadesłanego
  filmu wraz z imieniem i nazwiskiem lub wybranym pseudonimem artystycznym;
 • Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej;
 • Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
  Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail patriotycznanuta@gmail.com wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości musi zostać zawarte Imię i Nazwisko Uczestnika oraz numer startowy używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. 
 • Dane Osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy są zbierane i będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 • W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.

 

https://patriotycznanuta.pl
Ogólnopolski Festiwal Sztuki o „Patriotyczną Nutę” | Malbork 

DOKUMENTY DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU - PDF

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA

NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NIELETNIEGO DZIECKA W KONKURSIE

UMOWA LICENCYJNA

Wzór umowy z uczestnikiem w kategorii TWÓRCA

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać:

 • porzez stronę FACEBOOK
 • e-mail: patriotycznanuta@gmail.com

Dla kogo jest Festiwal? Kategorie konkursu on-line

SOLISTA – WOKALISTA | DUETY | ZESPOŁY WOKALNE | RECYTATORZY | TWÓRCY MUZYKI, SŁÓW, TELEDYSKÓW

Pin It on Pinterest

Share This